ivimo na podeelju, v neokrnjeni naravi in ker sta tudi otroka del tega poskuamo skozi svoje delo navduevati tudi njiju, da bosta znala ceniti darove narave in tudi sama krepila vizijo uspeha z naravnimi danostmi in na podlagi lastnega dela.

Dolgoro?no razmiljamo tudi o pridelavi in trenju ekolokih izdelkov. Iz dneva v dan se zavedamo kako pomembno je uivanje kvalitetno pridelane hrane, zato e tretje leto pridelujemo ekoloko piro.